Học viện Adwords
  • Hỗ trợ cơ bản: 0.332.331.000
Học viện nhà bán hàng

Tin mới

Bạn đã bắt đầu quản lý chiến dịch mua sắm cho một khách hàng. Khách hàng này cho rằng chiến dịch phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà các khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn thành chuyển đổi hiện không mang lại lợi tức đầu tư (ROI). Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ để đánh giá hiệu suất của chiến dịch này như thế nào?

Bạn đã bắt đầu quản lý chiến dịch mua sắm cho một khách hàng. Khách hàng này cho rằng chiến dịch phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà các khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn thành chuyển đổi hiện không mang lại lợi tức đầu tư (ROI). Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ để đánh giá hiệu suất của chiến dịch này như thế nào?

Bạn đã bắt đầu quản lý chiến dịch mua sắm cho một khách hàng. Khách hàng này cho rằng chiến dịch phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên m...

Một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về quần áo phụ nữ sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động đối với việc bán hàng. Để đánh giá xem thiết bị di động giúp tăng các giao dịch mua hàng ra sao, thì bạn nên cân nhắc xem xét:

Một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về quần áo phụ nữ sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động đối với việc bán hàng. Để đánh giá xem thiết bị di động giúp tăng các giao dịch mua hàng ra sao, thì bạn nên cân nhắc xem xét:

Câu hỏi: Một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về quần áo phụ nữ sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá...