Quảng cáo trên Google là một ngành giúp tiếp cận khách hàng nhanh triệt để nhất.