Which can you sell on Google Shopping? Bạn có thể bán sản phẩm gì trên Google ShoppingWhich can you sell on Google Shopping? - Bạn có thể bán (kinh doanh) sản phẩm gì trên Google Shopping
A)  Animals - Động vật
B)  Used goods - Sản phẩm tiêu dùng
C)  Residential real estate - Bất động sản
D)  Business services such as plumbing or locksmithing - Dịch vụ doanh nghiệp
Giải thích: Trên Google Shopping chủ yếu chấp nhận bán những hàng hóa tiêu dùng: Smartphone, máy tính, đồ gia dụng, ... nói chung là các sản phẩm nhìn thấy, sờ mó được (các sản phẩm ảo là không chơi được trên Google Shopping).

Để tìm hiểu thêm các quy định về sản phẩm được phép chơi trên Google Shopping các bạn có thể tham khảo tại:
1. https://support.google.com/merchants/answer/2731539
2. https://support.google.com/merchants/answer/160637