-->

Why should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools? Tại sao nên liên kết tài khoản Adwords với tài khoản Google Webmaster Tools


Why should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Adwords với tài khoản GWT? Hay nói cách khác là lợi ích của việc liên kết tài khoản Adwords với tài khoản Google Webmaster Tools là gì?

See how your ads performed when triggered by actual searches - Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế
See how often your ads rank higher in search results than those of other advertisers - Xem tần suất quảng cáo của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm so với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác
See if people reach your client’s website via ads or organic search results - Xem mọi người tiếp cận trang web của khách hàng của bạn thông qua quảng cáo (ads) hoặc kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (organic search)
See which campaigns have the biggest changes in clicks, costs, and conversions - Xem chiến dịch nào có thay đổi lớn nhất về số nhấp chuột, chi phí và chuyển đổi

Về vấn đề này, GG có 1 guide rất rõ trên support:

Để sử dụng báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền, bạn sẽ cần phải có tài khoản Search Console cho trang web của mình và bạn sẽ cần phải liên kết tài khoản Search Console với tài khoản Ads. (Search Console là công cụ miễn phí của Google cung cấp cho bạn dữ liệu và mẹo để giúp bạn hiểu và cải thiện lưu lượng truy cập tìm kiếm của mình.) Sau khi liên kết các tài khoản của mình, bạn sẽ có thể xem kết quả tìm kiếm không phải trả tiền ngay bên cạnh các số liệu thống kê hiệu suất cho quảng cáo văn bản trong các chiến dịch tìm kiếm Ads của bạn. Lưu ý: báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền chỉ tính hiệu suất của quảng cáo văn bản. Báo cáo không tính thống kê từ Quảng cáo mua sắm hoặc quảng cáo nhấp để tải xuống.

Trích từ: https://support.google.com/google-ads/answer/3097241?hl=vi
adsHere 01
adsHere 02