-->

Quality Score Tracker by PPC Epiphany

Trong bộn bề công việc, từ khóa, mẫu quảng cáo, ... bla bla, bạn đang không biết làm sao quản lý và báo cáo hiệu suất chất lượng từ khóa (Quality Score) để biết cách tối ưu hóa tài khoản cũng như quảng cáo tốt hơn? Hôm nay Học viện Adwords sẽ gợi ý cho bạn một công cụ hỗ trợ bạn công việc đó. Chính là: Quality Score Tracker by PPC Epiphany

Giới thiệu về Quality Score Tracker by PPC Epiphany

Đây là một đoạn mã Javascript chạy tự động (hoặc làm tay - tùy theo mục đích). Công việc của em ý là tự động lấy điểm chất lượng từ khóa (Quality Score) trong tài khoản và xuất ra báo cáo để các bạn dễ theo dõi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, ...

Tải về và sử dụng

Bạn truy cập trực tiếp: https://www.ppc-epiphany.com/qstracker/latest để xem hướng dẫn cũng như copy đoạn mã sử dụng.

Học viện Adwords
sẽ hướng dẫn sơ bộ cho các bạn chưa rành tiếng Anh, còn nâng cao hơn thì buộc các bạn đọc FAQ và nghiên cứu dùm nhé ^^!

Trong tài khoản AdWords, bạn chuyển đến Chỉnh sửa hàng loạt - Bulk operations và tiếp chọn Scripts. Click thêm +Script mới. Copy toàn bộ đoạn mã trong đường link trên vào. Đặt tên cho đoạn mã script đó, vd: “Quality Score Tracker v3.0”. Click Save và sau đó click nút Authorize - Xác thực now.

Ok, sau khi click nút Save, màn hình quay lại trung màn hình chính của Scripts, bạn tìm trong list đó đoạn mã mình mới đặt tên. Click +Create Schedule - Đặt lịch. Phần tần suất (frequency) chọn "Hàng ngày - Daily", chọn 1:00 AM, click Save. Phần này mình set có ý nghĩa là cứ 1H sáng đoạn mã được auto chạy hàng ngày, và xuất ra báo cáo.

Và nhớ, tất cả các file báo cáo đều xuất ra là file Google Spreadsheet trong tài khoản Google Drive và do bạn quản lý, chia sẻ, ... nên đảm bảo an toàn, chả ai thèm chôm của bạn đâu mà lo =))
adsHere 01
adsHere 02