-->

Update về chính sách cờ bạc trong Google Adwords

Vào thẳng vấn đề là hiện Ads có cho phép quảng cáo về cờ bạc - nhưng có chính sách áp dụng riêng, cụ thể cho từng khu vực, quốc gia và lĩnh vực trong cờ bạc. Do vậy các bạn lưu ý đọc kỹ về các chính sách cờ bạc cũng như các hướng dẫn rất rõ trên trang thông tin hỗ trợ của Google nhé!

Do vậy, dù kinh doanh ở đâu thì Adwords cũng phải tuân thủ luật pháp nước sở tại (cụ thể ở đây là Việt Nam). Hi vọng các bạn kinh doanh và quảng cáo hiệu quả & đúng luật./
adsHere 01
adsHere 02