Hướng dẫn cài đặt remarketing tag của Google Adwords trên giao diện mới , từng bước lấy code remarketing và cài đặt bằng tag manager (step-by-step).