-->

Một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về quần áo phụ nữ sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động đối với việc bán hàng. Để đánh giá xem thiết bị di động giúp tăng các giao dịch mua hàng ra sao, thì bạn nên cân nhắc xem xét:


Câu hỏi: Một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về quần áo phụ nữ sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi để theo dõi đơn đặt hàng và muốn đánh giá giá trị của thiết bị di động đối với việc bán hàng. Để đánh giá xem thiết bị di động giúp tăng các giao dịch mua hàng ra sao, thì bạn nên cân nhắc xem xét:
  • báo cáo phân bổ trên nhiều thiết bị để xem có phải mọi người nhấp vào quảng cáo của nhà bán lẻ đó trên điện thoại di động trong suốt kênh bán hàng hay không
  • báo cáo phân bổ trên nhiều thiết bị di động để xem có phải mọi người nhấp chuột vào quảng cáo của nhà bán lẻ đó trên máy tính để bàn trong suốt kênh bán hàng hay không
  • báo cáo độ dài đường dẫn để xem có phải hầu hết hoạt động bán hàng xảy ra sau nhiều lần nhấp chuột vào quảng cáo của nhà bán lẻ đó từ điện thoại di động hay không
  • báo cáo độ dài đường dẫn để xem có phải hầu hết hoạt động bán hàng xảy ra sau 1 lần nhấp chuột vào quảng cáo của nhà bán lẻ đó từ điện thoại di động hay không
adsHere 01
adsHere 02