What are the verification options for businesses with 10 or more locations?What are the verification options for businesses with 10 or more locations?

Các tùy chọn xác minh cho các doanh nghiệp có 10 địa điểm trở lên là gì?

  • They only need to verify one location, and the rest will be automatically verified. - Họ chỉ cần xác minh một vị trí và phần còn lại sẽ được tự động xác minh.
  • They will have to enter and verify their locations individually. - Họ sẽ phải nhập và xác minh vị trí của mình một cách riêng lẻ.
  • They can import and verify their locations in bulk.  - Họ có thể nhập và xác minh hàng loạt vị trí của mình.
  • They can enter their location information in bulk, but will have to verify each location individually. - Họ có thể nhập hàng loạt thông tin vị trí của mình, nhưng sẽ phải xác minh từng vị trí riêng lẻ.
Trên GMB bạn có thể upload hàng loạt vị trí (>10 vị trí) trong 1 lần luôn được. Tuy nhiên phần xác minh vị trí sẽ phải được xác minh từng cái (mỗi vị trí sẽ có phương thức xác minh riêng biệt - mã pin từng vị trí riêng biệt).

Post a Comment

0 Comments