-->
#Mini Ads - main-widget#

Chính sách quyền riêng tư

Hiện tại, blog Học viện Adwords sử dụng nền tảng công nghệ Blogger do Google vận hành. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng. Tuy nhiên, việc lưu trữ thông tin dữ liệu trên internet sẽ do các công ty dịch vụ của Google và bên thứ 3 lưu trữ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ trên website của họ.