-->
#Mini Ads - main-widget#

Quy định chung

QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN/NHẬN XÉT

  • Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm, 18+
  • Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.
  • Không đăng bình luận có nội dung phản động,  kích động chiến tranh, thù địch.
  • Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.
  • Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".
  • Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.
  • Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / blog.
  • Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.
  • Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).
  • Có thể yêu cầu thêm bài viết về thủ thuật, các thứ,... nếu được Admin sẽ xem xét và đáp ứng yêu cầu của bạn.

Quy định về bản quyền

Mọi bài viết đăng tải trên Học viện Adwords đều do các thành viên (các author) chia sẻ miễn phí dựa trên kinh nghiệm của từng thành viên, do vậy, bản quyền bài viết thuộc về từng thành viên đăng tải trên website. Học viện Adwords là trung gian đưa những kiến thức đó đến các độc giả.